Veel meisjes met het Syndroom van Turner hebben in hun vroege kinderjaren oorproblemen, bijvoorbeeld regelmatig oorontstekingen of slecht horen. Vaak is niet de sterkte van het geluid het probleem, maar kunnen ze niet goed verstaan wat iemand zegt doordat mensen niet duidelijk genoeg spreken of doordat andere geluiden storend werken, zeker als er meerdere personen tegelijk praten.

Het gehoorniveau kan van dag tot dag wisselen; op een goede dag kan alles normaal lijken maar op een slechte dag kan een meisje moeite hebben met het verstaan. Zo’n gehoorprobleem kan ook lijden tot een spraakgebrek. Sommige meisjes en -vrouwen met het Syndroom van Turner met een slecht gehoor of slechte spraak kunnen met een gehoorapparaat of spraaktherapie worden geholpen.