De schildklier is een kleine klier in de hals die het hormoon thyroxine maakt. Thyroxine is belangrijk voor onze algemene gezondheid en regelt de snelheid van de stofwisseling. Meisjes met het Syndroom van Turner hebben aanleg voor een langzaam werkende schildklier (hypothyroïdie). Er wordt dan onvoldoende thyroxine gemaakt. Vaak merken de meisjes dit probleem zelf niet op. Als het is vastgesteld, zullen ze worden behandeld met thyroxinetabletten.