Het groeien van een lichaam is medisch-biologisch gezien een gecompliceerd proces. Veel met elkaar samenwerkende factoren zijn betrokken bij groei. Deze factoren zijn complementair of remmen elkaar. Denk aan hormonen, eiwitten, de hoeveelheid beweging die je krijgt, je voeding, maar ook ziekten die de groei tegenwerken.