Groei is een basiskenmerk van al het leven. Hoewel groei bij de meeste kinderen vanzelf lijkt te gaan, is het toch een van de meest complexe en verbazingwekkende fenomenen uit de natuur. Bij de mens is de groei te verdelen in zes stadia (zie de tabel). De snelste groei vindt plaats in de baarmoeder en ook als baby groeien we vrij snel. Als peuter en in de kindertijd is de groei langzaam maar gestaag. In de puberteit gaat de groei plotseling weer sneller; dit heet de puberale groeispurt. In de tabel is te zien hoeveel we ongeveer groeien in elke fase.

stadium leeftijd kenmerk groeisnelheid totale groei bereikte lengte
(voorbeeld
)
foetus de 09 maanden in de baarmoeder de snelste groei topgroeisnelheid 20 mm per week ca. 50-55 cm in 9 maanden 53 cm
baby van geboorte tot 1 jaar vrij snelle groei topgroeisnelheid 2,5 cm per maand ca 20-25 cm in 1 jaar 76 cm
peutertijd 1 tot 3 jaar groei wordt abrupt langzamer 2e jaar ca. 13 cm
3e jaar ca. 6 cm
ca. 19 cm in 2 jaar 95 cm
het grotere kind 3 tot 10 jaar stabiele groei 5-6 cm per jaar ca. 40 cm in 7 jaar 135 cm
puberteit 10-12 jaar (meisjes)
0f 12-14 jaar (jongens)
snelle groei: de puberale groeispurt 10-20 cm per jaar ca. 40 cm 175 cm
adolescentie 14-18 jaar geringe of geen groei 176 cm

Referentie: Wit JM, et al. TNO;2011.

Bij meisjes stopt de groei meestal rond de leeftijd van 15-16 jaar, bij jongens rond de leeftijd van 16-17 jaar. De uiteindelijke lengte (of ‘streeflengte’) bij volwassenheid kan normaal gesproken bij benadering worden voorspeld op basis van de lengte van de vader en de moeder met de volgende formule:

Streeflengte meisje (=target height) =
47,1 + 0,334 x lengte vader (cm) + 0,364 x lengte moeder (cm)

Streeflengte jongen (target height)=
44,5 + 0,376 x lengte vader (cm) + 0,411 x lengte moeder (cm)

Een voorbeeld:
De lengte van moeder is 172 cm
De lengte van vader is 183 cm

Dan is de streeflengte voor hun dochter:
47,1 + 0,334 x 183 (= lengte vader) + 0,364 x 172 (= lengte moeder)=171 cm

Dan is de streeflengte voor hun zoon:
44,5 + 0,376 x 183 + 0,441 x 172=189 cm