Er bestaan allerlei leerproblemen die bij het syndroom van Turner kunnen voorkomen. In het algemeen hebben meisjes met het Syndroom van Turner een normale intelligentie. Bovendien hebben de meeste meisjes met het Syndroom van Turner helemaal geen problemen op dit gebied. Maar sommige meisjes met het Syndroom van Turner kunnen wat moeilijkheden hebben met non-verbale communicatie en bepaalde vormen van inzicht, zoals de oog-handcoƶrdinatie, ruimtelijk inzicht en richtinggevoel. Ook concentratie, plannen en organiseren kunnen lastig zijn. Dit kan problemen geven bij schoolvakken als rekenen, aardrijkskunde en tekenen. Sporten kan ook moeilijk zijn.

Voor al deze problemen bestaat er hulp. En bedenk: deze problemen zijn niet specifiek voor meisjes met het Syndroom van Turner. Meer over leerproblemen en mogelijke oplossingen kunt u hier lezen.