Meisjes met het Turner Syndroom kunnen, zoals zoveel meiden, problemen hebben in de omgang met anderen. Ze kunnen gepest worden. Nieuwe situaties zoals een nieuwe school, baan of woonplaats en ook het opgroeien kunnen uitermate moeilijk zijn voor meisjes met het Turner Syndroom. Ze moeten niet schromen om hulp van de familie, vrienden, leraren of artsen in te roepen om deze moeilijkheden het hoofd te bieden en bedenken dat ze niet alleen staan.