Biosynthetisch groeihormoon,
BMI,
Botleeftijd of skeletleeftijd,
Botmineraaldichtheid,
GHRH,
Glucosetolerantie,
Groeihormoon,
Groeidiagram of groeicurve,
Hormoon,
Hypofyse,
Hypothalamus,
IGF-1,
IUGR,
Kalenderleeftijd,
Kinderarts-endocrinoloog,
Klier,
Placenta,
Prematuur,
Puberteit,
SD,
SGA,
Spontane inhaalgroei,
Stimulatietest,
Streeflengte,
Zwangerschapsduur

Biosynthetisch groeihormoon
Via biotechnologische processen verkregen groeihormoon met dezelfde kenmerken en dezelfde werkzaamheid als in het menselijk lichaam gemaakt groeihormoon.

BMI
Afkorting van Body-Mass Index. Dit is een maat waarin de relatie tussen lengte en gewicht wordt uitgedrukt: gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte (kg/m2). Een uitkomst tussen 20 en 25 duidt op een normaal lichaamsgewicht, lager dan 20 op ondergewicht en hoger dan 25 op overgewicht.

Botleeftijd of skeletleeftijd
Geeft aan hoe volgroeid de botten zijn. Het is een maat voor de botrijping, uitgedrukt in jaren en maanden. De bot- of skeletleeftijd kan voor- of achterlopen t.o.v. de kalenderleeftijd.

Botmineraaldichtheid
Maat voor de soortelijke massa (en daarmee het calciumgehalte) van het skelet.

GHRH
Afkorting van Growth Hormone Releasing Hormone, een hormoon dat de hypofyse stimuleert om groeihormoon af te geven.

Glucosetolerantie
Het verdragen (tolereren) van de inname van druivensuiker, die voorkomt in bijvoorbeeld fruit en honing. Als de tolerantie goed is, heb je een normaal nuchter bloedsuikergehalte.

Groeidiagram of groeicurve
Wanneer op verschillende leeftijden metingen, zoals van de lichaamslengte, grafisch worden uitgezet, ontstaat een groeicurve. Dit is een grafiek waaruit kan worden afgelezen hoe snel of hoe langzaam iemand groeit ten opzichte van leeftijdgenoten.

Groeihormoon
Hormoon afgegeven door de hypofyse, dat indirect zorgt voor de groei. Het stimuleert afgifte van Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) door de lever, dat de botgroei bevordert.

Hormoon
Een chemische verbinding die door een klier wordt gemaakt en wordt afgescheiden in de bloedbaan. Na vervoer via de bloedbaan heeft het elders in het lichaam op een orgaan een specifiek effect.

Hypofyse
Een belangrijke coördinerende klier – ook wel hersenaanhangsel genoemd – die zich aan de onder- en voorzijde van de grote hersenen bevindt. In de hypofyse worden vele hormonen geproduceerd die onder invloed van de hypothalamus worden afgegeven.

Hypothalamus
Klier in de hersenen die de afgifte van groeihormoon door de hypofyse reguleert.

IGF-1
Afkorting van Insulin-like Growth Factor-1. Het is een groeifactor, die gemaakt wordt onder invloed van groeihormoon. De productie vindt met name in de lever plaats. De moleculaire structuur van deze groeifactor heeft gelijkenis met insuline, maar qua functie zijn er nauwelijks overeenkomsten. Er bestaan verschillende soorten IGF. Zo worden onderscheiden type 1 en 2.

IUGR
Afkorting van Intra-Uteriene GroeiRetardatie: groeivertraging in de baarmoeder, dus tijdens de zwangerschap.

Kalenderleeftijd
De leeftijd vanaf de geboorte volgens de officiële kalender.

Kinderarts-endocrinoloog
Een kinderarts met specialistische kennis over klieren en de stoffen die zij afscheiden (zoals hormonen).

Klier
Orgaan dat na stimulatie specifieke stoffen (o.a. hormonen) aanmaakt en in het bloed brengt. Voorbeelden van hormoonproducerende klieren zijn: de hypofyse, de schildklier, de bijnieren, de alvleesklier, de eierstokken en de testikels.

Placenta
In de baarmoeder gelegen verbindingsorgaan tussen moeder en kind, ook wel moederkoek genoemd. De placenta bevat veel bloedvaten en zorgt voor de bloedverbinding – en daarmee voor de doorgifte van bijvoorbeeld voedingsstoffen – tussen de moeder en het ongeboren kind.

Prematuur
Voortijdige geboorte (voor de 37e week van de zwangerschap).

Puberteit
Levensfase van seksuele rijping, waardoor het kind lichamelijk en geestelijk een volwassen vrouw of man wordt.

SD
Afkorting van standaarddeviatie. Dit is een statistische maat voor de afwijking van het gemiddelde.

SGA
Afkorting van Small for Gestational Age: bij de geboorte te klein voor de duur van de zwangerschap.

Spontane inhaalgroei
Het op eigen kracht (zonder behandeling) inhalen van de groeiachterstand.

Stimulatietest
Methode waarbij een stof wordt toegediend om te kijken of bepaalde organen (bijvoorbeeld de hypofyse of de hypothalamus) goed functioneren.

Streeflengte
De uiteindelijke lengte (of ‘streeflengte’) bij volwassenheid kan normaal gesproken bij benadering worden voorspeld op basis van de lengte van de vader en de moeder met de volgende formule:
Streeflengte meisje (=target height) = 47,1 + 0,334 x lengte vader (cm) + 0,364 x lengte moeder (cm).
Streeflengte jongen (target height)= 44,5 + 0,376 x lengte vader (cm) + 0,411 x lengte moeder (cm).

Zwangerschapsduur
De leeftijd van de foetus of pasgeborene, gerekend vanaf de bevruchting.