Donatie bij Leven
Groeidiagrammen voor kinderen van 0 tot 21 jaar oud
De Nederlandse Hypofyse Stichting
Bijniervereniging NVACP
Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling (NVGG)
Vereniging van Nierdonoren
Nierpatiëntenvereniging Nederland
Nierstichting
Prader-Willi / Angelman Vereniging
SGA Platform
Stichting Kind en Groei
Stichting SCHILD
Turner Contact Nederland (TCN)
Verpleegkundigen Werkgroep Groeihormoon
Groei & Co

Donatie bij Leven
Website: www.donatiebijleven.nl
Tel.: 09008212166
Orgaandonatie kan in veel gevallen levens redden en de kwaliteit van leven verbeteren. In Nederland is een tekort aan donororganen van mensen die overleden zijn (postmortale donororganen). Hierdoor besluiten steeds meer mensen tijdens hun leven een orgaan af te staan: donatie bij leven. Orgaandonatie bij leven is in Nederland mogelijk met een nier en een deel van de lever. Deze website geeft u onafhankelijke informatie over orgaandonatie bij leven.

Groeidiagrammen voor kinderen van 0 tot 21 jaar oud
Website: www.tno.nl
Zoekterm op de website: pdf groeidiagram 2010
Op deze website vindt u de meest recente groeidiagrammen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar oud met verschillend etnische achtergrond.

De Nederlandse Hypofyse Stichting
Website: www.hypofyse.nl
E-mail: info@hypofyse.nl
Postbus 1014
3860 BA Nijkerk
Tel. 0623257840
De Nederlandse Hypofyse Stichting behartigt de belangen van patiënten met een hypofyseaandoening.

Bijniervereniging NVACP
Website: www.nvacp.nl
Postbus 174
3860 AD Nijkerk
Tel. 08006822765
De Bijniervereniging NVACP stelt zich ten doel patiënten en iedereen die direct of indirect met bijnieraandoeningen te maken heeft met elkaar in contact te brengen, informatie te verstrekken en hun belangen optimaal te bedienen.

Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling (NVGG)
Website: www.nvgg.nl
E-mail: info@nvgg.nl voor lidmaatschap en vragen over de vereniging.
E-mail: groeilijn@nvgg.nl voor informatie over gebruik van groeihormoon en groeihormoondeficiëntie.
Secretaris NVGG
Antwoordnummer 304
4200 VB Gorinchem
Voor informatie over gebruik van groeihormoon, groeihormoondeficiëntie en aanverwante vragen. De Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling (NVGG) is een landelijke patiëntenvereniging voor kinderen en volwassenen die worden behandeld met groeihormoon, hun familieleden en andere geïnteresseerden. De vereniging is opgericht in 1992 en telt inmiddels ruim driehonderd leden.

Vereniging van Nierdonoren
Website: www.nierdonorenvereniging.nl
E-mail: info@nierdonorenvereniging.nl
Voorstraat 29
3265 BT Piershil
Tel. 0186692583
Vereniging van Nierdonoren heeft de overtuiging dat nierdonatie-bij-leven de volledige behoefte aan donornieren kan dekken. Vereniging van Nierdonoren wil er alles aan doen om nierdonatie-bij-leven te bevorderen door klankbord te zijn, het verzamelen van ervaring, het opkomen voor de belangen van donoren, het vergroten van de screening- en transplantatiecapaciteit, het bijstaan van donoren, het stimuleren van vroegere transplantatie en het verkrijgen van inzicht in de lange termijn effecten.

Nierpatiëntenvereniging Nederland
Website: www.nvn.nl
E-mail: Mail een lotgenoot: maileenlotgenoot@nvn.nl
Luistertelefoon: 08000226667 (gratis nummer voor wie rustig met een lotgenoot wil praten)
E-mail: NVN STAP (Steun- en adviespunt): stap@nvn.nl
Tel. NVN STAP, steun- en adviespunt: 0356937799
Postbus 284
1400 AG Bussum
Tel. algemeen: 0356912128
De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Zij is actief op de volgende vier terreinen: lotgenotencontact, kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, financiering en organisatie van de zorg.

Nierstichting
Website: www.nierstichting.nl
E-mail: infonierziekten@nierstichting.nl
Telefoon : 08003880000 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur
Postbus 2020
1400 DA Bussum
De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. Een missie die zich vertaalt in drie belangrijke pijlers: onderzoek, preventie en patiëntenzorg.

Prader-Willi / Angelman Vereniging
Websites: www.praderwillisyndroom.nl en www.angelmansyndroom.nl
De vereniging verstrekt informatie aan ouders, hulpverleners en andere belangstellenden. De vereniging heeft een eigen blad, stimuleert het onderlinge contact tussen ouders en organiseert jaarlijks een landelijke bijeenkomst voor ouders en kinderen. Het bevorderen van (medisch) onderzoek is daarnaast een belangrijke doelstelling.

SGA Platform
Website: www.sgaplatform.nl
E-mail: info@sgaplatform.nl
Postbus 7097
4800 GB Breda
Het platform is een vereniging voor SGA patiënten en hun ouders of verzorgers, met als doel een betere informatie uitwisseling en belangenbehartiging in Nederland.

Stichting Kind en Groei
Website: www.kindengroei.nl
E-mail: info@kindengroei.nl
Postbus 23068
3001 KB Rotterdam
Tel. 0102251533
Fax 0102250133
Stichting Kind en Groei is het landelijke kenniscentrum op het gebied van groei en ontwikkeling bij kinderen. Stichting Kind en Groei streeft de volgende doelstellingen na: het bevorderen
van onderzoek naar oorzaken van groei- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, het evalueren van bestaande en nieuwe behandelmethoden en het adviseren van patiënten en artsen.

Stichting Schild
Website: www.schildklierorganisaties.nl
Het doel van Stichting Schild is het geven van informatie aan ouders, patiënten en andere hulpverleners in Nederland en België over CHT en CHP. De Stichting onderhoudt daarom regelmatig contact met enkele gespecialiseerde kinderartsen uit academische ziekenhuizen.

Turner Contact Nederland (TCN)
Website: www.turnercontact.nl
E-mail: info@turnercontact.nl
Turner Contact Nederland
Postbus 91
3980 CB Bunnik
Tel. 0306569631
Turner Contact Nederland is een landelijke patientenvereniging specifiek voor alle meisjes en vrouwen met het syndroom van turner, en hun directe familieleden. TCN behartigt de belangen van mensen met het Syndroom van Turner, organiseert en onderhoudt contact met lotgenoten en verstrekt informatie over het Syndroom van Turner onder een zo breed mogelijke groep van zorgverlenende instanties en (potentiële) leden.

Verpleegkundigen Werkgroep Groeihormoon (VWG)
Website: www.vwgroeihormoon.nl
De doelstelling van VWG is het bevorderen van de zorg voor kinderen en volwassenen, die behandeld worden met groeihormoon. Tevens het verzorgen van de juiste informatie op het gebied van behandelwijze, educatie en begeleiding.

Groei & Co
Website: www.groeienco.nl
Informatiesite over groei en ontwikkeling.