In onze samenleving wordt grotere lengte nogal eens – onbewust – met macht en succes geassocieerd. Uit onderzoek blijkt zelfs een tendens dat betere posities bekleed worden door langere mensen. Over discriminatie naar lengte wordt echter niet veel gesproken, wat het nog gevaarlijker maakt.