Kinderen

Als een kind een stuk kleiner is dan zijn leeftijdgenoten hoeft dat niet te betekenen dat het kind een groeistoornis heeft. Bij de meerderheid van deze kinderen is de oorzaak van het ‘te klein’ zijn niet medisch van aard. Om voor u het algemene groeiproces inzichtelijker te maken treft u hierover uitgebreide informatie aan in het onderdeel ‘Groei’.

Slechts bij een klein deel van de kinderen bij wie de groei vertraagd is, heeft dat een medische oorzaak. De aandoeningen waarvan bekend is dat ze vaak gepaard gaan met groeiachterstand zijn:

  • Groeihormoondeficiëntie (GHD)
  • SGA (kinderen die te klein zijn geboren voor de zwangerschapsduur en geen inhaalgroei hebben)
  • Syndroom van Turner
  • Chronisch Nierfalen (CNF) bij kinderen

Bovenstaande aandoeningen worden uitgebreid besproken op de site. Per aandoening wordt uitgelegd wat deze precies inhoudt, wat de oorzaken zijn, hoe de diagnose wordt gesteld, wat de (groeihormoon)behandeling inhoudt en wat belangrijke aandachtspunten zijn.