Als een kind te weinig groeit doordat het eigen groeihormoon niet goed werkt, kan er een behandeling met groeihormoon worden gegeven. Als vroeg met de behandeling wordt begonnen, kan vaak een normale eindlengte worden bereikt. Maar als een kind klein is door erfelijke aanleg (kleine ouders) of door een botziekte, dan heeft behandeling met groeihormoon geen zin.

De beslissing om een behandeling met groeihormoon te gaan geven, wordt gewoonlijk genomen door de kinderarts-endocrinoloog en het gezin samen. Als ouder heeft u natuurlijk allerlei vragen over de behandeling, over het injecteren, over het inpassen in het alledaagse leven, kan uw kind nog reizen of uit logeren, sporten, hoe lang gaat de behandeling door, wat kunt u ervan verwachten. In dit deel van de website wordt aan die vragen aandacht besteed.