Ook al zijn er bij SGA soms kleine afwijkingen in het DNA waar te nemen, er zijn geen duidelijke aanwijzingen of SGA wel of niet erfelijk is. Er kunnen ook foutjes in het DNA ontstaan die niet van de ouders afkomstig zijn. Slechts heel zelden komt SGA bij zowel een kind voor als bij een van de ouders.