Voor een normale groei van de ongeboren vrucht (foetus) moeten drie factoren goed zijn:
1. de foetus zelf
2. de moeder
3. de placenta (moederkoek, waaruit de foetus bloed met voeding krijgt)

Als één van deze drie een afwijking vertoont, kan dat invloed hebben op de groei van de foetus. Meestal kan SGA dan ook in verband worden gebracht met de toestand van de placenta, van de moeder of van de foetus zelf.

De foetus
Oorzaken bij de foetus zijn bijvoorbeeld aangeboren misvormingen of afwijkingen in het DNA van de foetus, zoals het Silver-Russell-syndroom.

Foetaal
– genetische abnormaliteiten
– aangeboren afwijkingen
– stofwisselingproblemen
– meerlingzwangerschap

De moeder
Drugsmisbruik door de moeder, met inbegrip van roken en alcohol, is een zeer bekende oorzaak van groeiachterstand. Maar ook kan een chronische ziekte bij de moeder (bijv. hoge bloeddruk) de groei van het kind hinderen en leiden tot SGA.

Maternaal (bij de moeder)
– vaatziekte
– omgevingsfactoren
– infectie
– voeding

De placenta
In de meeste gevallen hangt groeiachterstand samen met een afwijking of complicaties aan de placenta. Meestal is de placenta te weinig doorbloed (te weinig bloedvaten of vernauwde bloedvaten), wat dan tot ondervoeding van de foetus leidt.

Placentair
– insufficiëntie
– plotselinge loslating
– infarct
– vaatafwijkingen

Kenmerken van ouders die een rol kunnen spelen
– leeftijd en lengte van de moeder
– lengte van de vader
– verloskundige (obstetrische) geschiedenis van de moeder
– ras van (één van) de ouders

Een paar getallen
– in 30% van de gevallen is de groeiachterstand toe te schrijven aan een moeder die rookte tijdens de zwangerschap;
– ongeveer 25% wordt veroorzaakt doordat de moeder hoge bloeddruk had tijdens de zwangerschap;
– minder dan 5% is het gevolg van het Silver-Russell-syndroom;
– bij ongeveer 20% kunnen de artsen de oorzaak van de groeiachterstand niet achterhalen.