SGA kan, naast de geringere lengte, verschillende andere kenmerken hebben. Daarom is elk kind met SGA anders en zal het andere aspecten van de aandoening vertonen.

Spontane inhaalgroei
Het belangrijkste kenmerk van SGA is groeiachterstand, maar niet alle kinderen met SGA blijven klein. Bijna 90% van de kinderen die SGA worden geboren, halen gedurende de eerste twee levensjaren hun groeiachterstand op eigen kracht in (inhaalgroei). Ongeveer 8-10% van de geboren kinderen met SGA heeft de groeiachterstand nog niet ingehaald als ze 4 jaar zijn. Als ze geen behandeling krijgen, blijven deze kinderen klein ten opzichte van hun leeftijdgenootjes en bereiken ze een volwassen lengte die gemiddeld 2 SD (ongeveer 13 cm) onder de normale lengte ligt. Hierdoor zouden ze bij de onderste 3% van de bevolking horen. Gelukkig kunnen deze kinderen met een groeihormoonbehandeling een volwassen lengte bereiken die als normaal beschouwd wordt in de maatschappij.

De meeste kinderen die met SGA geboren worden (75%) hebben geen tekort aan groeihormoon in de letterlijke zin van het woord. Hun lichaam kan normale hoeveelheden groeihormoon produceren tijdens stimulatietesten. Maar het maakt niet uit zichzelf genoeg groeihormoon op de juiste momenten. Normaal hoort de afgifte over een etmaal te fluctueren, met hogere afgifte (‘pieken’) tijdens de nacht. Bij 60% is er minder groeihormoon in het bloed en zonder duidelijke pieken tijdens de nacht. Bovendien reageren de receptoren van het botweefsel niet goed op de groeifactoren. (zie ook Hoe leidt groeihormoon tot groei?)

Minder eetlust
De meeste kinderen die met SGA geboren worden en klein blijven, hebben een slechte eetlust. Het kost vaak moeite om het kind te laten eten. Daardoor blijven ze nog verder achter in groei, blijven ze bovendien heel mager en hebben ze een slechte spierontwikkeling.

Problemen met de stofwisseling
In hun latere leven lopen kinderen met SGA een risico op bepaalde stofwisselingsziekten, zoals insulineresistentie, glucose-intolerantie (beide zijn voorstadia van diabetes), hoge bloeddruk en problemen met vetten, die kunnen leiden tot overgewicht. Het is belangrijk om attent te blijven op deze mogelijke ziekten. Daarom moet men het gewicht en de eetlust van het kind goed in de gaten blijven houden.

Leer- en gedragsproblemen
SGA geborenen hebben een normale intelligentie, maar zijn vaak hyperactief; opletten en zich op een taak concentreren is vaak moeilijk voor hen. Ze hebben de neiging om van de hak op de tak te springen.

Sommigen hebben ook moeite met ruimtelijk inzicht. Daardoor zijn wiskunde en andere exacte vakken moeilijk voor hen, en dat geldt ook voor bepaalde sporten. Daar staat tegenover dat ze juist goed zijn in talen.

SGA jongens zijn ook vaak agressiever en minder sociaal. Het is niet duidelijk of dit komt doordat ze kleiner zijn (dus meer voor zichzelf moeten opkomen), of dat het meer rechtstreeks samenhangt met SGA.

Er wordt wel gedacht dat de oorzaak van de hyperactiviteit, de concentratiestoornissen en de agressiviteit in de hersenen zou kunnen liggen. Sommige SGA-kinderen hebben namelijk een kleinere hoofdomtrek. Dit kan wijzen op een misvorming of minder uitgroeien van de hersenen of op een soort beroerte voor de geboorte.

Maar wanneer ze zijn begonnen met de groeihormoonbehandeling lijkt dit te verbeteren. Verder kan een remedial teacher de kinderen helpen om te leren omgaan met concentratieproblemen of andere problemen.

Lichamelijke kenmerken
– de gemiddelde lengte van de ouders ligt ongeveer -1 SD onder het gemiddelde
– de geboortelengte ligt onder de -2 SD-lijn
– de inhaalgroei is minder dan -1 SD
– de lengte ligt onder de -2 SD-lijn
– de Body Mass index (BMI=kg/m2) is laag
– het lichaamsgewicht is laag
– het gezicht is klein en rond
– de spiermassa is verminderd
– er is minder onderhuids vet
– de skeletleeftijd blijft achter bij de kalenderleeftijd

Overige kenmerken
– de eetlust is verminderd
– het kind heeft weinig zelfvertrouwen en wordt door anderen niet altijd geaccepteerd
– de puberteit begint vroeg
– in de puberteit is sprake van slechts een kleine groeispurt