U vraagt zich misschien af hoe je kunt weten of je zoon of dochter bij de geboorte klein, gemiddeld of groot is voor de duur van de zwangerschap. Dat gaat als volgt. Bij de geboorte worden de kinderen altijd gewogen en soms gemeten.

Op geboortekaartjes staat soms aangegeven hoe lang of hoe zwaar het kind bij de geboorte was. Door alle kinderen te meten en te wegen is ontdekt dat de meeste kinderen worden geboren na een zwangerschap van ongeveer 40 weken en dat zij dan meestal tussen de 47 en 55 centimeter lang zijn. Zo heeft men ook ontdekt dat de meeste kinderen, die bijvoorbeeld na een zwangerschap van 35 weken worden geboren, tussen de 42 en 49 centimeter lang zijn. Wordt een kind na een zwangerschap van 35 weken geboren en is het kleiner dan 42 centimeter, dan hoort het dus bij de kleine kinderen. Hetzelfde is het geval als een kind na een zwangerschap van 40 weken wordt geboren en kleiner is dan 47 centimeter. En zo gaat het ook met het geboortegewicht.

In onderstaande tabel ziet u welke standaarddeviatiescore voor Noord-Europese pasgeborenen (na een voldragen zwangerschap) overeenkomen met het aantal centimeters.

 Afwijking van de lengte van pasgeborenen na een voldragen zwangerschap
 1 SD  2 SD  3 SD
 1,9 cm  3,9 cm  5,8 cm

Wanneer de gemiddelde verwachte lengte bij de geboorte 50 cm zou bedragen, zou een baby met een lengte bij de geboorte van -2 SD, 46,1 cm lang zijn (50 – 3,9 = 46,1).

De meeste kinderen die na een zwangerschap van 40 weken worden geboren, wegen tussen de 2600 en 4400 gram. En de meeste kinderen die na een zwangerschap van 35 weken worden geboren wegen tussen de 1700 en 3000 gram. Wordt een kind na een zwangerschapsduur van 40 weken geboren en weegt het minder dan 2600 gram, of wordt een kind na een zwangerschapsduur van 35 weken geboren en weegt het minder dan 1700 gram, dan hoort het bij de kleine kinderen.

In onderstaande tabel ziet u welke standaarddeviatiescore voor Noord-Europese pasgeborenen (na een voldragen zwangerschap) overeenkomen met het aantal kilo’s.

 Afwijking van het gewicht van pasgeborenen na een voldragen zwangerschap
 1 SD  2 SD  3 SD
 0,55 kilo  1,1 kilo  1,65 kilo

Wanneer het gemiddelde verwachte geboortegewicht bij 3,5 kilo zou liggen, zou een pasgeborene met een geboortegewicht van -2 SD ongeveer 2,4 kilo wegen (3,5 – 1,1 = 2,4).

Onderstaande figuren zijn groeidiagrammen waarin de ontwikkeling van de lengte en het gewicht van de foetus tijdens de zwangerschap wordt afgebeeld. De lange lijnen in het groeidiagram worden groeicurves genoemd. De middelste lijn wordt ook wel de nullijn of 0-standaarddeviatielijn (0 SD-lijn) genoemd. De helft van de kinderen heeft een lengte of gewicht onder de 0 SD-lijn en de andere helft heeft een lengte of gewicht boven de 0 SD-lijn. Niet iedereen is even lang of even zwaar bij de geboorte. Veel kinderen zijn langer of zwaarder dan de 0 SD-lijn aangeeft en volgen bijvoorbeeld een groeicurve tussen de 0 SD-lijn en de +2 SD-lijn. Andere kinderen zijn juist kleiner of lichter en volgen een groeicurve tussen de 0 SD-lijn en de -2 SD-lijn. Als de geboortelengte of het geboortegewicht onder de lijn komt van -2 SD, dan krijgt het kind de diagnose SGA.

Groeicurve van de gemiddelde lengte tijdens een zwangerschapsduurvan 25-44 weken
(Bron: Usher R, McLean F.J Pediatr 1969;74:901-10.)

NVGG groeicurve LEngte  (TNO)

NVGG groeicurve Gewicht (TNO)