Er is vrij nauwkeurig bekend hoe groot en hoe zwaar een kind ongeveer hoort te zijn – binnen bepaalde grenzen – bij een bepaalde duur van de zwangerschap. Ook als een kindje te vroeg geboren wordt, kan het de juiste lengte en gewicht hebben voor die zwangerschapsduur. Dat heet AGA (= Appropriate voor Gestational Age) ofwel normaal voor de zwangerschapsduur. Hoe langer de zwangerschap heeft geduurd, hoe langer en hoe zwaarder het kindje normaal gesproken zal zijn. Is een baby kleiner en lichter dan de ondergrens voor die zwangerschapsduur, dan is er sprake van SGA. Die ondergrens wordt uitgedrukt in de afwijking van het gemiddelde, oftewel ‘standaarddeviaties’. We spreken van SGA als een pasgeborene 2 standaarddeviaties onder het gemiddelde ligt (-2 SD). Standaarddeviatie (SD) is een wiskundig begrip dat staat voor de mate van afwijking van een gemiddelde. De SD kun je gebruiken voor elke zwangerschapsduur, elke etnische groep, beide geslachten, of alle andere situaties die van invloed kunnen zijn op de verwachte lengte. Bij een positieve SD ligt de lengte en/of gewicht boven het gemiddelde, bij een negatieve SD onder het gemiddelde.

Onderstaande grafiek geeft aan hoe de standaarddeviatie procentueel overeenstemt met een bepaalde populatie (mean = gemiddeld, percentile = percentage). Bij een SD tussen -2 en -3 behoor je tot de 3% kleinste van die populatie.

NVGG grauss-curve-315x315