Misschien denkt u op grond van wat u hebt gelezen dat uw kind SGA is. Maar om dat te kunnen vaststellen is zeer specialistisch onderzoek nodig (zie SGA diagnose). U dient door uw huisarts te worden verwezen naar een kinderarts-endocrinoloog; die kan uw kind onderzoeken, vaststellen of er sprake is van SGA of van een bepaalde oorzaak, en de juiste behandeling geven.