SGA (Small for Gestational Age, oftewel: te klein en/of te licht voor de zwangerschapsduur) is de aanduiding voor erg klein geboren kinderen. Eigenlijk is SGA geen ziekte maar een ‘toestand’ die bij ongeveer 1-3% van alle levendgeborenen voorkomt. Kinderen die als SGA geboren zijn, worden dan ook niet als ‘ziek’ beschouwd, sommige hebben alleen hulp nodig om te groeien. In het dagelijks leven kan het behoorlijk lastig zijn als je klein bent. Gelukkig kunnen deze kinderen door een behandeling met groeihormoon een lengte bereiken die in onze maatschappij als normaal wordt beschouwd.

IUGR
Sommige artsen gebruiken de term IUGR in plaats van SGA. IUGR betekent Intra-Uteriene GroeiRetardatie (intra-uterien = in de baarmoeder, retardatie = achterstand). Dit betekent dat er in de baarmoeder (intra-uterien) een groeivertraging (groeiretardatie) plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Een foetus met IUGR gaat dus in de baarmoeder steeds minder snel groeien, terwijl het eigenlijk een periode van snelle groei zou moeten zijn. Het gevolg is dat de baby te klein (SGA) ter wereld komt.

Maar als je een kleine baby hebt, kun je wel meten hoe de lengte is in vergelijking tot normaal, maar meestal weet je niet of een foetus in de baarmoeder groeivertraging heeft opgelopen. Om dat te weten moet het kindje tijdens de zwangerschap minstens twee keer tijdens een echo heel precies worden gemeten, en dat gebeurt bijna nooit. Je weet dus bij de geboorte niet zeker of er sprake was van een groeivertraging in de baarmoeder of dat het gewoon een klein kindje is. Daarom wordt tegenwoordig alleen gekeken naar de lengte en het gewicht van kinderen bij hun geboorte. De meeste kinderen met IUGR zullen als SGA geboren worden, maar niet alle kinderen die SGA zijn geboren hadden IUGR.