De groei is één van de meest complexe en fascinerende fenomenen in de natuur. Er zijn allerlei factoren die de groei kunnen beïnvloeden: kenmerken waarmee we geboren worden en invloeden uit onze omgeving. Ook de processen in ons lichaam spelen een essentiële rol. Het groeihormoon is daarvan een cruciaal onderdeel. Sommige kinderen zijn klein vanaf de geboorte en halen de groei niet meer in.

SGA is de Engelse term voor ‘Small for Gestational Age’. Deze term wordt gebruikt voor kinderen die bij de geboorte te klein waren voor de zwangerschapsduur. Er wordt dus gekeken na hoeveel weken zwangerschap het kind geboren wordt en hoe lang en hoe zwaar het bij de geboorte is. Hoe langer de zwangerschap heeft geduurd, hoe langer en hoe zwaarder het kind normaal gesproken zal zijn. Het is nog niet helemaal bekend waarom bij sommige kinderen de spontane inhaalgroei niet op gang komt of doorzet. Wel is vast komen te staan dat door de behandeling met groeihormoon de groei wordt versneld. Een kind dat bij de geboorte te klein was voor de zwangerschapsduur en dat niet inhaalt, kan daarmee toch een normale volwassen eindlengte bereiken.

Het is echter belangrijk te beseffen dat deze kinderen niet ‘ziek’ zijn. Meestal hebben ze geen ziekte of aandoening. Ze hebben gewoon wat hulp nodig om te groeien.

Maakt u zich zorgen om de groei van uw kind, ga dan af op uw gevoel en ga met het probleem naar de kinderarts.