SGA – Small for Gestational Age

De geboorte van een kind is een blijde gebeurtenis. Naast blijdschap kan er bij u ook sprake zijn van bezorgdheid als uw baby veel te klein of te licht geboren wordt. U vraagt zich af hoe het komt dat uw zoon of dochter zo klein is. En u hoopt dat het goed zal groeien, zodat het snel een gewone lengte en/of een gewoon gewicht zal hebben. Bij het overgrote deel van de te klein geboren kinderen is dat ook het geval, maar helaas niet bij iedereen. Dan heeft uw kind misschien een groeihormoonbehandeling nodig.

Hier treft u informatie voor ouders van kinderen die bij hun geboorte te klein waren voor de duur van de zwangerschap, ook wel SGA (Small for Gestational Age) genoemd. Er wordt uitgelegd wat SGA is, hoe het wordt vastgesteld, wat de oorzaken zijn en de gevolgen op de lange termijn. Ook kunt u meer te weten komen over de groeihormoonbehandeling bij deze kinderen, bijvoorbeeld wat de behandeling inhoudt en wat de resultaten ervan kunnen zijn.

Veel van de informatie heeft u waarschijnlijk ook al gehoord van uw arts of van de verpleegkundige. Deze website geeft de mogelijkheid informatie nogmaals door te lezen. Heeft u meer vragen, bespreekt u die dan met uw behandelend arts of de verpleegkundige.