Om het beste resultaat te krijgen zou je met de behandeling moeten beginnen zodra de diagnose GHD gesteld is. Het succes van de behandeling, het inhalen van de groei, is namelijk kleiner naarmate het kind ouder is. Dus hoe eerder het kind begint met de behandeling, des te groter de kans is dat het zijn of haar volledige volwassen lengte bereikt – de lengte die het kind zou bereiken wanneer het geen GHD zou hebben.