Veel kinderen lijken klein voor hun leeftijd. Dat is niet ongewoon. Als je kind klein is, hoeft dat nog niet te betekenen dat er sprake is van een groeistoornis. Voor elke leeftijd is er een bepaald bereik van lengtematen die als normaal beschouwd worden. En vaak is de snelheid waarmee een kind groeit belangrijker dan de lengte van het kind op dat ogenblik. Slechts bij een klein deel van de kinderen bij wie de groei inderdaad vertraagd is, heeft dat een medische oorzaak. De meerderheid van kleine kinderen heeft geen medische aandoening.