Bij een grote groep kinderen met een geringe lengte is er geen oorzaak te vinden voor een afwijkende lengtegroei. Aangenomen wordt dat erfelijke factoren bij deze kinderen een rol spelen. Soms is een groeistoornis van het bot of kraakbeen de oorzaak van geringe lengtegroei. Ook afwijkingen in chromosomen (het erfelijk materiaal) kan tot groeistoornissen leiden, zoals bij het Turner-syndroom en het Down-syndroom. Verder kunnen slechte voeding en aandoeningen, zoals maag- en darmziekten, leverziekten, nierziekten, hartziekten en longziekten de groei vertragen. Ten slotte zijn er nog diverse hormonale stoornissen. Op deze site zullen we vooral ingaan op één specifieke endocriene oorzaak van gestoorde lengtegroei, en wel een tekort aan groeihormoon (groeihormoondeficiëntie).