Voor een volledige diagnose zullen verschillende onderzoeken worden gedaan. De onderzoeken hebben als doel de volgende drie aspecten vast te stellen:

– de ernst van het nierfalen vast te stellen
– te bepalen welke aandoening aan de nierziekte ten grondslag ligt
– in een vroeg stadium (h)erkennen van de gevolgen (complicaties) van de nierziekte om deze zo veel mogelijk te voorkomen of beperken