Het uiteindelijke doel van de behandeling van CNF is ervoor te zorgen dat het kind zich net zo ontwikkelt als een kind zonder nierziekte. Dat geldt voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor de psychische en de sociale ontwikkeling, d.w.z. de integratie op school en in de maatschappij. Het is de bedoeling dat het kind een zo normaal mogelijk leven kan leiden en later een opleiding kan gaan volgen en een beroep kan uitoefenen