De groeisnelheid in de eerste 2 jaar na de geboorte hangt onder meer af van de groei in de baarmoeder. Het kind reageert bij een prenatale groeiachterstand, na de geboorte met een veel snellere groei (inhaalgroei) dan baby’s die bij de geboorte mooi op gewicht zijn. Voor de juiste groei na de geboorte is vooral voldoende en kwalitatief goede voeding noodzakelijk. Wanneer aan die voorwaarde is voldaan, groeit een gezond gemiddeld kind in het 1e jaar ongeveer 25 cm en het 2e jaar ongeveer 13 cm.

Behalve voedingsproblemen kunnen ook bepaalde lichamelijke of psychosociale problemen een negatieve invloed op de groei hebben. Kinderen die zelden of nooit ziek zijn, groeien duidelijk beter dan kinderen die in een minder goede algemene conditie verkeren.

Vanaf de leeftijd van 1 jaar tot aan de volwassenheid gaat groeihormoon een hoofdrol spelen in de lengtegroei. Zonder groeihormoon kan dus nooit een normale lengtegroei plaatsvinden. Gemiddeld groeit een kind van de geboorte tot de volwassenheid 0,2 mm per dag. Maar zoals we al zagen, is de groeisnelheid niet op alle leeftijden gelijk. Het is daarom niet altijd gemakkelijk om groeiachterstand te herkennen, vooral als het geleidelijk ontstaat. En hoewel ouders de groei van hun kinderen meestal nauwgezet volgen – groei betekent immers een goede gezondheid en wordt beschouwd als een teken van goede zorg en goede voeding – kan het moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen normaal klein en Ć©cht te klein.