Er blijkt een statistisch verband te bestaan tussen opleidingsniveau en lengtegroei. Hoger opgeleide vrouwen en mannen blijken bij onderzoek gemiddeld langer dan hun lager opgeleide seksegenoten. Terwijl er bij alle mannen en hoog opgeleide vrouwen bovendien een gestage toename is van de gemiddelde lengte over de afgelopen 20 jaar, is de volwassen lengte van lager opgeleide Nederlandse vrouwen in die tijd nauwelijks toegenomen. Een verklaring hiervoor ontbreekt.