In het dagelijks leven leveren enkele centimeters meer of minder lichaamslengte geen bijzondere lichamelijke voor- of nadelen op. Toch wordt er wereldwijd groot maatschappelijk belang aan gehecht om ‘groot van stuk’ te zijn. Langere mensen wekken dan ook gemakkelijker de indruk intelligenter, belangrijker of indrukwekkender te zijn. Kinderen die zich ontwikkelen tot volwassenen met een (zeer) kleine gestalte zullen op den duur niet meer als kind worden beschouwd. Een kleine gestalte wordt echter wel vaak geassocieerd met een geringe intelligentie. Dit kan bijvoorbeeld nadelig zijn bij sollicitaties of partnerkeuze. Een relatief wat grotere gestalte wordt daarom vaak gezien als een begeerlijk iets, en maakt derhalve onderdeel uit van het schoonheidsideaal.