Het groeien van alles wat leeft, is een bijzonder ingewikkeld en fascinerend proces, met nog zoveel onverklaarde facetten, dat niet zelden het woord ‘wonder’ in de mond wordt genomen.
Tegelijkertijd vinden we het vanzelfsprekend dat een baby uitgroeit tot een tiener, die vaak zelfs langer wordt dan zijn ouders. Menigeen wordt zich dan ook pas echt van die wonderlijke processen van groei en ontwikkeling bewust, wanneer er met die vanzelfsprekendheid iets mis (b)lijkt te gaan.

Deze informatie is bedoeld voor (ouders van) kinderen met een groeistoornis. Hoewel de informatie gaat over kinderen, is de tekst niet toegespitst op het begripsvermogen van jongere kinderen. We hopen ouders zo te informeren, dat ze beter in staat zijn om vragen van hun kinderen te beantwoorden en zo mogelijk toe te lichten met een afbeelding. Het is uiteraard niet mogelijk om alles over zo’n ingewikkeld onderwerp als groeistoornissen te vertellen, maar we zullen wel de belangrijkste onderwerpen behandelen en vooral aandacht besteden aan groeihormoon. We zullen op deze website het een en ander vertellen over de normale lichamelijke processen die nodig zijn om te kunnen groeien en over problemen die zich soms voordoen bij deze processen. We zullen ingaan op de eventuele gevolgen van deze problemen voor kinderen in de verschillende fasen van groei, en welke mogelijkheden behandeling biedt.

Als er iets belangrijks mis is met de groei of ontwikkeling van een kind, betekent dat vaak vele jaren van behandeling en frequente controles. In een algemeen ziekenhuis vindt dit plaats op de polikliniek Kindergeneeskunde; in een academisch ziekenhuis worden groeiproblemen doorgaans behandeld op de polikliniek Kinderendocrinologie. Een deel van de ongetwijfeld talloze vragen die zich in de loop van de behandeling zullen aandienen, hopen we op deze website te kunnen beantwoorden, of ten minste van een handvat te kunnen voorzien, zodat ze gemakkelijker aan de behandelend specialist kunnen worden gesteld. Immers, ieder kind is uniek en dus is ook ieder groeiprobleem uniek. Deze site bevat algemene informatie en biedt niet voor alle individuele vragen een antwoord. Dat is de taak en het voorrecht van de eigen (kinder)arts.