Groeihormoon wordt via de DNA-techniek (biotechnologisch) geproduceerd. Het groeihormoon-gen uit het menselijk erfelijke materiaal (DNA) wordt in bacteriën gebracht. Deze bacteriën produceren vervolgens het menselijk groeihormoon, met precies dezelfde structuur en eigenschappen als het hormoon dat in het lichaam wordt aangemaakt. Met deze schone en veilige methode kan zuiver groeihormoon in voldoende hoeveelheden worden gemaakt.