Gedurende de eerste maanden van de behandeling moet het IGF-gehalte in het bloed regelmatig gecontroleerd worden om de juiste dosis te kunnen bepalen. Verder zal de arts u in het begin wat vaker willen controleren om eventuele bijwerkingen te kunnen ondervangen.