De belangrijkste positieve effecten die we kennen van een groeihormoonbehandeling bij volwassen patiënten zijn:

– Afname van de hoeveelheid vetweefsel, met name in de buik.
– Toename van de spiermassa, waardoor de spierkracht toeneemt.
– Toename van de botdichtheid.
– Normalisatie van de hoeveelheid vocht in de weefsels.
– Verlaging van de cholesterolgehaltes in het bloed.
– Verbeterde hartfunctie.

Wel moet u erop bedacht zijn dat de effecten die hier worden genoemd, zijn aangetoond in groepen patiënten die met groeihormoon werden behandeld. Het zijn dus gemiddelde resultaten. Wat het effect zal zijn bij iedere individuele patiënt moet altijd worden afgewacht, maar bij de meeste patiënten zal het dicht liggen bij het gemiddelde effect.