Toen men startte met groeihormoonbehandeling bij volwassenen, bestond de angst dat deze behandeling mogelijk zou kunnen leiden tot hernieuwde groei van een nog bestaande rest van het gezwelletje in de hypofyse. Hiernaar is op grote schaal onderzoek gedaan bij zowel kinderen als bij volwassenen. Het blijkt dat gedurende de behandeling met groeihormoon deze restgezwellen niet in grootte toenemen onder invloed van de behandeling met groeihormoon.

Recent onderzoek laat wel zien dat bij patiënten die eerder huidkanker (melanoom) hebben gehad, regelmatig onderzoek op moedervlekken belangrijk is. Bij een enkeling lijkt huidkanker sneller terug te komen door het gebruik van groeihormoon. Momenteel wordt hier nog aanvullend onderzoek naar gedaan.

Bij diabetespatiënten die afwijkingen hebben aan het netvlies, moet voor aanvang van de groeihormoonbehandeling goed overleg plaatsvinden tussen de oogarts en de internist-endocrinoloog.

Voorafgaand aan de groeihormoonbehandeling wordt ook een oogheelkundig onderzoek geadviseerd.
Behandeling met groeihormoon lijkt in deze groep patiënten een toename van het netvliesprobleem te kunnen geven. Ook naar dit onderwerp wordt onderzoek verricht.

Alles overziend blijkt dat in de meeste gevallen de voordelen van groeihormoonbehandeling sterk opwegen tegen de nadelen.