Een muzikaal meesterwerk staat of valt bij de inspanning en het overzicht van de dirigent. Hij weet welk instrument hij op welk moment moet inzetten om het juiste effect te bereiken. Hij houdt overzicht en weet hoe er samenhang ontstaat. Zo is het ook in uw lichaam. Alle organen, zoals de maag, de lever, de hersenen en de spieren werken samen om een fantastisch muziekstuk neer te zetten: uw gezonde evenwicht, waarmee u in staat bent dagelijks goed te functioneren. Het hormoon treedt op als dirigent om dit samenspel tussen de verschillende organen te coördineren. Maar wat nu als de dirigent het laat afweten?

Hormonen worden afgescheiden door klieren en zoeken daarna hun weg naar organen via de bloedbanen en andere lichaamssappen. Er zijn verschillende klieren in het menselijk lichaam die hormonen ‘op weg’ sturen, zoals de schildklier, de alvleesklier en de bijnieren. De samenwerking tussen deze afzonderlijke klieren, het endocriene systeem, is erg belangrijk want die bepaalt de kwaliteit van de uitvoering. Als het hormoon op de plaats van bestemming is aangekomen, wordt er een signaal naar dat orgaan afgegeven, waardoor dat orgaan voor het beoogde effect zorgt. Dat wordt de hormonale werking genoemd.

Een orgaan of weefsel kan pas door een bepaald hormoon worden beïnvloed, wanneer de cellen waaruit dat orgaan of weefsel is opgebouwd, zogenaamde receptoren heeft voor dat hormoon. Een receptor kan worden beschouwd als een speciale ontvanger of detector. Wanneer de receptor ‘zijn’ hormoon waarneemt, gaat het orgaan de bedoelde functie uitoefenen. Hormonen spelen op deze wijze een sturende rol bij onder meer de stofwisseling, de voortplanting, de groei en bij het adequaat reageren op infecties, verwondingen, spanning, honger, enzovoort.

NVGG hormoon volwassenen

Het kan voorkomen dat de dirigent (het hormoon) helemaal niet aanwezig is, dan noemt men dat een hormoondeficiëntie. Is er te weinig van een bepaald hormoon aanwezig, dan spreken we van hormooninsufficiëntie. De mate van verstoring wordt bepaalddoor de mate van afwezigheid van een bepaald hormoon.
Een deficiëntie kan dus enige tijd bestaan zonder dat het endocrienesysteem volledig misloopt. Wordt het echt noodzakelijkom de dirigent een handje te helpen omdat het orkest volledig de kluts kwijt is, dan kunnen hormoontekorten worden aangevuld met tabletten of injecties met de betreffende hormonen.