Peritoneale dialyse is mogelijk op elke leeftijd, ook bij pasgeboren baby’s. Het gaat om een thuisdialyse die door de ouders of de oudere kinderen zelf thuis kan worden verricht. Daarvoor wordt in het ziekenhuis een katheter (slangetje) chirurgisch in de buikholte aangebracht, waarlangs geregeld vloeistof in en uit de buik wordt gedaan.

Peritoneale dialyse kan ook weer op verschillende manieren plaatsvinden:

– CAPD: continue ambulante peritoneale dialyse. Continu betekent dat de dialyse de hele dag plaatsvindt; ambulant betekent dat je niet in bed hoeft te liggen of in een stoel hoeft te zitten. Bij deze methode wissel je de vloeistof vier keer per dag met de hand.
– APD: automatic peritoneale dialyse. Hierbij wordt de vloeistof ’s nachts met behulp van een apparaat verwisseld, de zogenaamde cycler.

Als peritoneale dialyse niet steriel wordt uitgevoerd, bestaat het risico van buikvliesontsteking. Dat is een ernstige ziekte. Daarom leren de patiënt of de ouders tijdens een verblijf van 2-3 weken in het ziekenhuis hoe ze steriele handelingen moeten verrichten.

Een patiënt komt alleen voor peritoneale dialyse in aanmerking als hij of zij een eigen kamer heeft om de dialyse te kunnen uitvoeren en permanent door een bekwaam persoon wordt begeleid die de zakken kan verwisselen en het dieet en de vloeistoftoevoer in de gaten kan houden. Eens per maand moet de patiënt naar het ziekenhuis voor controle van zijn medische toestand, baby’s vaker.