Door het nierfalen kan de stofwisseling maar beperkt functioneren. Dat heeft tot gevolg dat uw kind te weinig kan groeien, naast de verschijnselen die hiervoor al zijn besproken. Ongeveer 75% van de kinderen met een ernstige chronische nierziekte groeit te weinig. Dit gebeurt vooral bij kinderen die de nierziekte al op zeer jonge leeftijd hadden. Verder wordt de groei beperkt als het kind te weinig eet door slechtere eetlust en als er hormoonafwijkingen zijn. Ook behandeling met glucocorticoïden (cortison/prednison) kan de groei remmen. Achterblijvende groei kan voor een kind grote problemen opleveren, naast de nierziekte zelf. Het kan zijn dat het kind door zijn leeftijdgenootjes niet voor vol wordt aangezien en gekleineerd, of het kan het gevoel hebben dat dit het geval is. Daardoor wordt het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind beschadigd en verminderen de leerprestaties, hoewel er niets mis is met de intellectuele ontwikkeling.

In dit hoofdstuk wordt eerst besproken hoe de groei in een gezond lichaam wordt geregeld en vervolgens wat er mis is bij kinderen met CNF. Hoofdstuk “Hoe kan nierfalen worden behandeld” gaat over wat daaraan te doen is.

NVGG CNF groeidiagram