Groeihormoondeficiëntie (GHD) is een tekort aan groeihormoon; de hypofyse slaagt er niet in voldoende groeihormoon te produceren. Hoewel groeihormoondeficiëntie niet vaak voorkomt, is het toch een zeer belangrijke oorzaak van groeiachterstand bij kinderen. Groeihormoondeficiëntie kan verschillende oorzaken hebben (zie de oorzaken van groeiachterstand achterhalen).