Veel meisjes met het Syndroom van Turner hebben moeite met de oog-handcoördinatie, fijne motoriek en ruimtelijk inzicht. Dit kan problemen geven met non-verbale communicatie, sporten en leren.

De motorische problemen spelen op bij schrijven en (bal)sporten, fietsen, autorijden, het slechtere ruimtelijk inzicht geeft problemen bij vakken zoals rekenen, aardrijkskunde en tekenen.

Er zijn ook meisjes die zich moeilijk kunnen concentreren en moeite hebben met plannen en organiseren. Hun taalniveau kan juist goed zijn voor hun leeftijd.

Alice, moeder van Sara (9 jaar)

“Sara heeft soms moeite met rekenen. Ze is een tijdje naar een rekenklas gegaan dat heeft geholpen maar uiteindelijk besloten we dat het meer moeite kostte dan het waard was. Op taalgebied is ze geweldig. Ze heeft een rijke fantasie, al heeft ze wel moeite om haar gedachten op papier te zetten. Als ze ergens in geïnteresseerd is, kan ze zich concentreren, maar als het haar niet interesseert, kost dat veel moeite. Misschien heeft dat helemaal niets te maken met het Syndroom van Turner, maar dat weten we niet. Een van onze artsen heeft altijd gezegd dat we het Syndroom van Turner alleen als een probleem moesten zien als we naar het ziekenhuis kwamen en daarbuiten niet. Ik zou willen dat het zo eenvoudig was, maar zo ligt het niet. Bij het leren is het probleem er de hele tijd. Dat is mijn grootste zorg met Sara – of ze goed meekomt op school.”