Als organisatie en planning een probleem zijn, kunnen het gebruik van een agenda, huiswerkboek of organisatiesysteem het plannen van huiswerk en examenvoorbereidingen vergemakkelijken. Grote opdrachten kunnen beter in kleine delen opgedeeld worden en per deel worden gemaakt.

Ook het maken van proefwerken en examens kan een probleem zijn; niet door de zwaarte van de stof, maar door planningproblemen. Daarom is het belangrijk om altijd ruim van te voren aan de leraren te vragen extra tijd te krijgen. De meisjes moeten ook aangespoord worden om het hun leraar te zeggen als ze iets niet begrijpen, zodat ze extra aandacht kan krijgen, in de klas of na schooltijd.

Een strak schema kan nodig zijn (en niet alleen bij meisjes met het Syndroom van Turner) om te zorgen dat alle dagelijkse taken worden uitgevoerd en een gevoel van controle te behouden. Maar let op dat zo’Â’n schema geen obsessie wordt, omdat dit het dagelijks leven van het meisje kan gaan beheersen en haar vooruitgang in de weg kan staan.

Alice, moeder van Sara (9 jaar)

“Sara heeft moeite om ingewikkelde instructies te begrijpen. Dat hangt in zekere zin samen met haar moeite met rekenen en andere problemen. Het heeft te maken met het structureren van gedachten en juist daarmee hebben Sara en vele andere Turner-meisjes moeite. Als de kinderen klein zijn, gebruik je eenvoudige aanwijzingen, dus toen Sara jonger was, was het nog niet zo’n probleem: de dingen waren niet zo moeilijk dus kon ze de instructies volgen. Maar toen ze ouder werd, werden de instructies gecompliceerder. Als ze in een klas zit met 31 kinderen, zoals nu en de leraar geeft haar zeven instructies achter elkaar, dan kan ze het niet volgen.”