Ongeveer 5% van de vrouwen met het Syndroom van Turner is vruchtbaar. In het zeldzame geval dat een vrouw op natuurlijke wijze zwanger wordt, bestaat er een risico op het doorgeven van het Syndroom van Turner aan de baby. Daarom is het belangrijk dit goed door te praten met de gynaecoloog.

Vrouwen met het Syndroom van Turner lijken een grotere kans te hebben op complicaties tijdens en na de zwangerschap, of deze nu op natuurlijke wijze of door eiceldonatie ontstaan is. Er zijn zelfs zwangere moeders gestorven als gevolg van het breken van de aorta.

vrouwen met het Syndroom van Turner die er over denken zwanger te worden dienen allereerst een vruchtbaarheidsexpert te bezoeken. Bovendien moeten hun hart en stofwisseling tijdens de zwangerschap nauw in de gaten gehouden worden door een cardioloog en/of endocrinoloog.