Normale groei is cultuur gebonden en in zekere zin een subjectief begrip, dat samenhangt met wat ‘men’ normaal vindt. In het algemeen wordt een lengte normaal gevonden als die overeenkomt met de lengte van 97% van de bevolking. In de geneeskunde gaat men niet uit van die 97% van de bevolking, maar van verschillende niveaus van vertraagde groei: van matig vertraagd tot ernstig vertraagd. Maar als je kind klein is, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat het een groeistoornis heeft. Het ene kind is gewoon kleiner dan het andere, ook al hebben ze dezelfde leeftijd. De grote meerderheid van kleine kinderen lijdt helemaal nergens aan.