Gewoonlijk zal de behandelend arts het kind regelmatig laten terugkomen om de ontwikkeling van het kind te volgen. Zo kan ook gecontroleerd worden of de groeihormoonbehandeling goed wordt nageleefd en of die het beoogde resultaat heeft. De dosis groeihormoon kan zo nodig worden aangepast en natuurlijk kunnen bij die controles vragen worden beantwoord die je nog hebt.

Meestal vinden de controles om de drie maanden plaats. Bij zo’n controle worden het gewicht, de lengte en de hoofdomtrek gemeten. Dat is spannend, want dan zie je het resultaat van de behandeling. Verder meet de dokter de bloeddruk en kijkt hij of zij naar de injectieplaatsen. Een keer per jaar wordt een uitgebreider onderzoek gedaan, met onder andere een röntgenfoto van de hand en bloedafname om de hormoonspiegels meten.