Het is belangrijk bij meisjes met het Syndroom van Turner te bepalen hoe de groei op het moment is en te voorspellen hoeveel ze nog zullen groeien. Hiervoor neemt men een röntgenfoto van de linkerhand van het meisje, als dit nog niet is gedaan voor de diagnostiek.

Bij alle kinderen stopt de groei als de eindpunten van alle pijpbeenderen vergroeien, zodat verdere groei onmogelijk wordt. Hoe later bij een meisje de diagnose van het Syndroom van Turner wordt gesteld, des te minder tijd er over is om de groei alsnog in te halen.

Een röntgenfoto toont de botleeftijd van een meisje; dat is een betere aanwijzing van de biologische rijpheid dan de chronologische leeftijd. De rijpheid van het skelet is te bepalen aan de hand van het botpatroon op de röntgenfoto. Hieruit kan men afleiden hoeveel tijd er nog over is om met een behandeling de groei te stimuleren. Het kan ook een aanwijzing zijn voor de uiteindelijke lengte die het meisje kan bereiken.

Daarnaast wordt de groeipotentie ook berekend uit zeer precieze metingen van de lengte van de ouders. Hier leest u daar meer over.