Steeds vaker wordt de diagnose Syndroom van Turner gesteld tijdens de zwangerschap, als het kind nog in de baarmoeder zit. Dit is mogelijk met behulp van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Een vrouw zwanger van een meisje met het Syndroom van Turner heeft een speciale begeleiding en doorverwijzing nodig. In een dergelijke situatie dient de zwangere vrouw altijd eerst het advies in te winnen van een kinderarts-endocrinoloog, om zo evenwichtige informatie te horen over het Syndroom van Turner en wat te verwachten.

Ook is het belangrijk te beseffen dat foetussen met het Syndroom van Turner met ernstige afwijkingen vrijwel altijd eindigen in een spontane miskraam.

Meisjes met het Syndroom van Turner die daarentegen na een volledige zwangerschap ter wereld komen, hebben alle mogelijkheden om met een klein beetje extra hulp een heel gelukkig leven te leiden.