De methoden die een arts nodig heeft om de diagnose ‘Syndroom van Turner’ te kunnen stellen, zijn relatief eenvoudig en geven een snelle en zekere uitslag. Welke methoden worden aangewend, is onder andere afhankelijk van de leeftijd van het kind.